ขจร

กิจกรรม

ชวนมาปฎิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี

วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ สถานที่ปฎิบัติธรรมแห่งใหม่ ซึ่งที่นี่ น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับบรรดาผู้สูงอายุ คุณพ่อคุณแม่

ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน

ประวัติแพทย์แผนจีน มีมากว่า 4000 – 5000 ปีแล้ว ตั้งแต่ประเทศไทย มีพระราชสำนักก็มีชาวจีนโพ้นทะเลทยอยอพยพเข้าไทย จนถึงปัจจุบันมีประวัติราว...

สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ

“สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ” หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ แต่ที่สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงให้รวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิต และศาสนา ซึ่งปัจจุบัน...

สมาคมบ้านปันรัก ที่นี่ตั้งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ

“สมาคมบ้านปันรัก” (องค์กรการกุศลทำงานด้านผู้สูงอายุ) จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสามัญ...

OPPY CLUB ชมรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย

คอมพิวเตอร์ กับ ผู้สูงอายุ ดูจะเป็นถนนคนละสายที่มุ่งไปในทิศทางที่กลับกัน ในบ้านเรานั้น จำนวนผู้สูงอายุมีมากมาย อันที่จริงคำพูดที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ดูจะไม่ไกลเกินความจริงนัก...