ขจร

กิจกรรม

สมาคมบ้านปันรัก ที่นี่ตั้งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ

สมาคมบ้านปันรัก

“สมาคมบ้านปันรัก” (องค์กรการกุศลทำงานด้านผู้สูงอายุ) จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสามัญ 173 คน

สมาคมบ้านปันรัก ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการบูรณาการความรู้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2555 จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดรับสมัครจิตอาสาและนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง

สมาคมบ้านปันรัก

สมาคมบ้านปันรักจัดกิจกรรม workshop และสอนฟรีทั้ง 15 กิจกรรม อาทิ สอนคอมพิวเตอร์ผู้สูงอายุ สอนโยคะ มวยจีน ลีลาศ สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง สอนงานหัตถศิลป์ ฯลฯ

สมาคมบ้านปันรัก เป็นสมาคมที่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว บูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดระหว่างกันและร่วมกันดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้เกิดการถ่ายทอดสู่สังคมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในชุมชนโดยให้คนในชุมชนเดียวกันมีส่วนร่วมการบริหารจัดการความรู้เหล่านั้นด้วย

อีกหนึ่งเหตุผลหลัก ที่เกิดสมาคมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสังคมรูปแบบสังคมออนไลน์ และ ส่งเสริมการสร้างสังคมกลุ่มสังคมการเรียนรู้ (Learning Network) ในชุมชนและจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่จบสิ้น นั่นเอง

ซึ่ง กิจกรรมทุกกิจกรรมของบ้านปันรักเปิดสอนแบบฟรีๆ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากท่านต้องการบริจาคสามารถหย่อนลงตู้บริจาค, หากต้องการสมัครสมาชิกสมาคมบ้านปันรัก 200 บาทตลอดชีพ และค่าบำรุงสมาคมรายเดือน 50 บาท (สมาคมฯ จะออกใบเสร็จให้)

ไม่อยากให้ คุณพ่อคุณแม่ หรือ ญาติๆ ของเรา ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ หรือครอบครัวไหน อยากหากิจกรรมทำร่วมกัน ทั้งคุณพ่อคุณแม่ บรรดาลูกๆ หลานๆ สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดูภาพกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ http://www.baanpunrak.org/

-0

สิ่งอำนวยความสะดวก

1.ที่จอดรถ

 • ที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ/ผุ้พิการ
 • ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

2.ทางเดิน/บันได

 • ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ราวจับบันได
 • ลิฟท์
 • ทางเดินกว้าง (easy walk in access)
 • ราวจับทางเดิน
 • พื้นไม่ลื่น

3.ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำคนพิการ/คนสูงอายุ (wheelchairเข้าได้)
 • ต้องขึ้นบันไดเพื่อไปห้องน้ำ
 • ชักโครก (แบบนั่ง)
 • ราวเกาะ
 • พื้นไม่ลื่น

4.สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ

 • มีรถเข็น wheelchair / ไม้เท้า บริการ

Leave a Reply