ขจร

ข่าวสาร

ฟังการบรรยายเรื่อง ผู้สูงวัย… เป็นหลักชัยของครอบครัว

ผู้สูงวัย... เป็นหลักชัยของครอบครัว

วัยสูงอายุเป็นวัยทองของชีวิต แม้จะไม่ได้เตรียมตัววางแผนใดๆ มาก่อน ก็สามารถปฏิบัติตนให้มีความสุขได้จงทำใจให้พอใจกับสภาพชีวิตปัจจุบัน แม้จะลำบากทางกายอย่างไรแต่ก็ต้องทำใจให้เป็นสุขพร้อมปรับความคิด ให้รู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามยุคสมัย ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รักษาอารมณ์ให้สดชื่นอยู่เสมอ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บทางกาย

หากสามารถรักษาได้ต้องไปรักษาต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับการรักษาทางจิตใจและอารมณ์ต้องทำควบคู่กันไปยิ่งเราเป็นผู้สูงวัยมีประสบการณ์และ
ความรู้ที่สะสมมานานเป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้อื่นหลากหลายสาขา ให้เข้าสมัครสมาคมหรือชมรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้นๆ เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเอง มีความสุขอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นหลักชัยให้กับสมาชิกในครอบครัวได้

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ผู้สูงวัย… เป็นหลักชัยของครอบครัว” โดย พญ. ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ โรงพยาบาลมนารมย์
สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง: 02-725-9595 การตลาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.manarom.com/siminar2014/detail_free2.html

-0

สิ่งอำนวยความสะดวก

1.ที่จอดรถ

 • ที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ/ผุ้พิการ
 • ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

2.ทางเดิน/บันได

 • ทางลาดสำหรับรถเข็น
 • ราวจับบันได
 • ลิฟท์
 • ทางเดินกว้าง (easy walk in access)
 • ราวจับทางเดิน
 • พื้นไม่ลื่น

3.ห้องน้ำ

 • ห้องน้ำคนพิการ/คนสูงอายุ (wheelchairเข้าได้)
 • ต้องขึ้นบันไดเพื่อไปห้องน้ำ
 • ชักโครก (แบบนั่ง)
 • ราวเกาะ
 • พื้นไม่ลื่น

4.สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ

 • มีรถเข็น wheelchair / ไม้เท้า บริการ

Leave a Reply