ขจร

เกร็ดความรู้

5 สิ่งสำคัญในการแต่งบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งของที่เก่าแก่ไปตามกาลเวลา ความชราก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับวิธีการใช้ชีวิตซะใหม่ให้เข้ากับวัย โดยเฉพาะการจัดบ้านที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกและปลอดภัย...

เรื่องน่ารู้ เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้าน

การดูแลผู้สูงวัยในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางครั้งบางเรื่อง เราอาจคิดไม่ถึง หรือมองข้าม  วันนี้จะลองนำสิ่งต่างๆ ที่เราอาจลืมไปมาบอกกัน...

การวางแผนการเงินเพื่อยามชรา

หลายคนเมื่อเข้าสู่วัยสามสิบก็เริ่มนึกถึงว่า เราจะทำอย่างไรให้ตอนแก่ มีเงินใช้อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องกังวล แม้ว่าอยากจะมีอนาคตที่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินในวันข้างหน้า แต่เชื่อว่ายังมีพวกเราหลายคนไม่รู้วิธีการจัดการ  ซึ่งการจะมีอิสรภาพทางการเงินนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากเรายังขาดแผนการเงิน...

การดูแลจิตใจผู้สูงอายุ

โดย นายแพทย์สุวิทย์  เจริญศักดิ์ ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่ลูกหลาน และประเทศชาติเป็นอันมาก เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า จากการที่ท่านได้สั่งสมประสบการณ์จากชีวิตของท่าน ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความห่วงใย...