ขจร

Yearly Archives: 2014

มนุษย์ เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

มนุษย์ เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ...

ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน

ประวัติแพทย์แผนจีน มีมากว่า 4000 – 5000 ปีแล้ว ตั้งแต่ประเทศไทย มีพระราชสำนักก็มีชาวจีนโพ้นทะเลทยอยอพยพเข้าไทย จนถึงปัจจุบันมีประวัติราว...

สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ

“สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ” หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ แต่ที่สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงให้รวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิต และศาสนา ซึ่งปัจจุบัน...

สมาคมบ้านปันรัก ที่นี่ตั้งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ

“สมาคมบ้านปันรัก” (องค์กรการกุศลทำงานด้านผู้สูงอายุ) จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสามัญ...

OPPY CLUB ชมรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย

คอมพิวเตอร์ กับ ผู้สูงอายุ ดูจะเป็นถนนคนละสายที่มุ่งไปในทิศทางที่กลับกัน ในบ้านเรานั้น จำนวนผู้สูงอายุมีมากมาย อันที่จริงคำพูดที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ดูจะไม่ไกลเกินความจริงนัก...

วิธียกเครื่องผู้สูงอายุ

มนุษย์เราไม่มีใครอยากเป็น “คนแก่” แบบเงอะงะหรอก ล้วนอยากมีสภาพเป็นหนุ่มสาวกันนานๆ ทั้งนั้น เรามีข้อเสนอแนะสำหรับคนที่ต้องการผลลัพธ์ที่ทำให้ตนเองไม่แก่เร็ว หรือแก่แล้วยังมีหัวใจอ่อนเยาว์อยู่ ได้แก่ จงตื่นจากความฝันและรับความจริงกับชีวิตไปเลย...

ปัญหาผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง

เมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนรับประทานอาหารได้น้อยลงอาจเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ ได้แก่ ปัญหาในเรื่องสุขภาพช่องปาก ได้แก่โรคเหงือก การใส่ฟันปลอม หรือการสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร...

ทำอย่างไร … ห่างไกลสมองเสื่อม

สมอง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญยิ่งของเรา ว่ากันว่าการทำงานของสมองนั้น มีความสลับซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เสียอีก และหน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ก็คือการบันทึกความจำ ความจำ เริ่มต้นด้วยกระบวนการ...

ความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

ร่างกายของคนเราก็เหมือนกับทุกชีวอินทรีย์ในโลก คือมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุไข ดังนั้นเมื่อเข้าสู้วัยสูงอายุหรือวัยชรา ร่างกายย่อมเกิดการทำงานที่ผิดปกติ หรือด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นเหตุก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาได้ง่าย ดังนั้น วัยสูงอายุนี้จึงเป็นวัยที่ร่างกายมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าวัยอื่นๆ และเป็นวัยทีมีโอกาสเจ็บป่วยได้มาก...

เข้าสู่วัยทองแล้วนะ

“วัยทอง” มีความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง หลังจากเปลี่ยนผ่านมาแล้วในวัยแรกรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายนี้ การรู้จักปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รวมทั้งสามารถที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัยทองคืออะไร...