ขจร

Yearly Archives: 2014

อัมพฤกษ์อัมพาต ในผู้สูงอายุ

อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมาก ซึ่งอาการดังกล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง และมักจะไม่ค่อยหาย...

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

การเผชิญหน้ากับ ภาวะซึมเศร้า สำหรับ วัยสูงอายุ เป็นเรื่องที่หนักใจของใครหลายคน ทั้งญาติ ผู้ใกล้ชิด และตัวผู้สูงอายุเอง ดังนั้น...

สุขกาย สุขใจ เมื่อเข้าสู่วัยชรา

สังคมในยุค 3G ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความเจริญก้าวหน้า การเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพก็มีความรวดเร็วและทั่วถึง ประชากรจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พวกเราก็ควรเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเราและบุคคลใกล้ชิดที่เข้าสู่วัยชราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลง...

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สภาพร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น...

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าประชากรผู้สูงอายุ แล้วในขณะเดียวกันการเติบโตของเมืองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นกัน คือ พื้นที่ที่เคยเรียกว่า “ชนบท” จะถูกพัฒนาเป็นเมืองเพิ่มขึ้น โดยทั่วโลกมีการประมาณกันว่าครึ่งหนึ่งเป็นเมืองและอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นชนบท แต่วิถีความเป็นเมืองก็จะแทรกซึมไปทั่วอันเนื่องมาจากความเจริญในด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ...

5 สิ่งสำคัญในการแต่งบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งของที่เก่าแก่ไปตามกาลเวลา ความชราก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับวิธีการใช้ชีวิตซะใหม่ให้เข้ากับวัย โดยเฉพาะการจัดบ้านที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับตัวคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่แก่ชราลง ก็ลองเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าด้วยการทำตามนี้ดู 1....