ขจร

Monthly Archives: January 2014

คำว่าบุญ แปลแบบไทยๆ ว่าความดี ความสะอาดแห่งจิต เวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 3 ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา เคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไร

บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน

คำว่าบุญ แปลแบบไทยๆ ว่าความดี ความสะอาดแห่งจิต เวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญ...

มันเป็นเช่นนั้นเอง

ชาวพุทธ เราควรจะอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์ในอะไรๆที่เกิดขึ้น ให้ทำใจให้เป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราก็จะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนั้น เราจะใช้สติปัญญา...

ทำดี คุณทำได้

การอยู่ในชีวิตประจำวัน ควรจะอยู่ด้วยความสบายใจมากกว่าอยู่ด้วยความไม่สบายใจ เพราะความไม่สบายใจนั้นมันสร้างปัญหา แต่ความเบาใจโปร่งใจไม่สร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้น ผู้มีปัญญาจึงควรจะรักษาตนให้มีสภาพจิตใจสงบทุกโอกาส ทีนี้การที่เราจะทำใจให้สงบได้ทุกโอกาสนี่แหละเป็นปัญหา เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจ การ ศึกษาธรรมก็เพื่อประโยชน์แก่เรื่องนี้...

การใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์มีสุขภาพกายดี แม้จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพธรรมชาติ...

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

มนุษย์ เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่จะกองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้...

ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน

ประวัติแพทย์แผนจีน มีมากว่า 4000 – 5000 ปีแล้ว ตั้งแต่ประเทศไทย มีพระราชสำนักก็มีชาวจีนโพ้นทะเลทยอยอพยพเข้าไทย จนถึงปัจจุบันมีประวัติราว...

สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ

“สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ” หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ แต่ที่สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงให้รวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิต และศาสนา ซึ่งปัจจุบัน...

สมาคมบ้านปันรัก ที่นี่ตั้งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ

“สมาคมบ้านปันรัก” (องค์กรการกุศลทำงานด้านผู้สูงอายุ) จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทสามัญ...

OPPY CLUB ชมรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย

คอมพิวเตอร์ กับ ผู้สูงอายุ ดูจะเป็นถนนคนละสายที่มุ่งไปในทิศทางที่กลับกัน ในบ้านเรานั้น จำนวนผู้สูงอายุมีมากมาย อันที่จริงคำพูดที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ดูจะไม่ไกลเกินความจริงนัก...

วิธียกเครื่องผู้สูงอายุ

มนุษย์เราไม่มีใครอยากเป็น “คนแก่” แบบเงอะงะหรอก ล้วนอยากมีสภาพเป็นหนุ่มสาวกันนานๆ ทั้งนั้น เรามีข้อเสนอแนะสำหรับคนที่ต้องการผลลัพธ์ที่ทำให้ตนเองไม่แก่เร็ว หรือแก่แล้วยังมีหัวใจอ่อนเยาว์อยู่ ได้แก่ จงตื่นจากความฝันและรับความจริงกับชีวิตไปเลย...